Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting Via Microsoft Teams

Cyswllt: Sharon Hughes 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

 

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol: -

 

3.

Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol a 2il Rhagfyr 2021. pdf icon PDF 216 KB

4.

Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol a 27ain Ionawr 2022. pdf icon PDF 131 KB

5.

Diweddariad ar yr Asesiad Lles.

6.

Diweddariad am yr Arolwg Adeiladau Cymunedol.

7.

Cyflwyniad gan Natasha Jones ar ei rôl newydd fel Swyddog Cyswllt Heddlu Gwent.

8.

Eitemau o ddiddordeb yn y Sector Gwirfoddol gan Bartneriaid y Gytundeb.