Y cyngor a democratiaeth > Agenda

Agenda

Lleoliad: Digital Meeting - Via Microsoft Teams

Cyswllt: Emma Sullivan 

Eitemau
Rhif Iitem

1.

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Ddiddordeb.

Atgoffi’r Cynghorwyr a Swyddogion o'u cyfrifoldeb personol i ddatgan unrhyw fuddiannau personol a/neu niweidiol mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes ar yr agenda hwn yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, Cyfansoddiad y Cyngor a'r Cod Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr a Swyddogion.

I gymeradwyo a llofnodi’r cofnodion canlynol:-

3.

Cyd-bwyllgor Craffu a gynhaliwyd ar 22 Chwefror 2021. pdf icon PDF 237 KB

I dderbyn ac ystyried yr adroddiad(au) canlynol:-

4.

Cynllun Prosiect Digartrefedd. pdf icon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Strategaeth Tai Leol 2021-26. pdf icon PDF 327 KB

Dogfennau ychwanegol: