Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau, 3 cyfarfodydd
Aelod Yn bresennol
Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth 2
Cynghorydd Roy Saralis 2
Cynghorydd Mrs Margaret Eiddwen Sargent 1
Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle 3
Cynghorydd Mike Adams 3
Cynghorydd Carl John Cuss 3
Cynghorydd Gez Kirby 3
Cynghorydd Sean Morgan 1
Cynghorydd Lindsey Harding 3
Cynghorydd Brenda Miles 1
Cynghorydd Graham Simmonds 1
Cynghorydd Colin Peter Mann 3
Cynghorydd John Taylor 2
Cynghorydd Gary Johnston 3
Cynghorydd Mrs Christine Forehead 1
Cynghorydd Miss Elaine Forehead 2
Cynghorydd James Pritchard 1