Y cyngor a democratiaeth > Manylion y Pwyllgor

Manylion Pwyllgor

Cyd-bwyllgor Craffu

Diben y Pwyllgor

Bydd y cydbwyllgor craffu hwn yn cyfarfod yn ôl yr angen i ystyried materion trawsbynciol sy'n effeithio ar wahanol feysydd gwasanaeth ac yn rhoi cyfle i holl aelodau'r pwyllgorau craffu perthnasol wneud sylwadau a chraffu lle bo hynny'n briodol.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Emma Sullivan.

Ffôn: 01443 864420

E-bost: sullie@caerphilly.gov.uk