Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb'

  • Cynghorydd Wynne David -
  • Cynghorydd Wynne David - Personal - Eitem agenda 8 – Rheoli Perfformiad. Mae ei ferch yn hawlio’r Cynnig Gofal Plant i Deuluoedd sy’n Gweithio. Nid oedd angen i’r Cynghorydd David adael yr ystafell pan drafodwyd yr adroddiad, a gallai gymryd rhan yn y drafodaeth a’r bleidlais.