Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Cais Rhif. 21/0974/FULL - Tir ar Gyfeirnod Grid 319235 191320, Ystâd Ddiwydiannol Nine Mile Point, Cwmfelin-fach.'

  • Cynghorydd John Ridgewell - Prejudicial - Cadarnhaodd y Cynghorydd J. Ridgewell y byddai'n gadael y cyfarfod wrth i Eitem Agenda Rhif 5 (21/0974/FULL) gael ei hystyried, gan ei fod wedi mynegi ei wrthwynebiad i'r datblygiad yn rhinwedd ei swydd fel yr aelod ward lleol yn flaenorol, roedd ganddo feddwl caeedig. Gadawodd y cyfarfod pan gafodd y cais ei drafod ac ni chymerodd unrhyw ran yn y ddadl na'r penderfyniad.