Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Cynnig Datblygiad Preswyl - Hen Ysgol Gyfun Oakdale.'

  • Lisa Lane - Personal and Prejudicial - Datganodd L. Lane (Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd a Dirprwy Swyddog Monitro) fuddiant personol a rhagfarnus o ran Eitem Rhif 5 ar yr Agenda – Cynnig Datblygiad Preswyl – Hen Ysgol Gyfun Oakdale, sef bod ei gŵr yn gyflogai i Willmott Dixon ac, felly, byddai'n gadael y cyfarfod pan fyddai'r mater yn cael ei ystyried.