Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Dyfarnu Rhyddid Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i'r Lleng Brydeinig Frenhinol.'

  • Cynghorydd Adrian Hussey - Personal - Datganodd y Cynghorydd A. Hussey fuddiant personol sef ei fod yn Aelod o'r Lleng Brydeinig Frenhinol.
  • Cynghorydd Derek Havard - Personal - Datganodd y Cynghorydd D. Havard fuddiant personol sef ei fod yn Aelod o'r Lleng Brydeinig Frenhinol.
  • Cynghorydd Gary Johnston - Personal - Datganodd y Cynghorydd G. Johnston fuddiant personol sef ei fod yn Aelod o'r Lleng Brydeinig Frenhinol.
  • Cynghorydd Kevin Etheridge - Personal - Datganodd y Cynghorydd K. Etheridge fuddiant personol sef ei fod yn Aelod o'r Lleng Brydeinig Frenhinol.