Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mawrth, 10fed Tachwedd, 2020 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

7. Strategaeth TGCh Arfaethedig - Cyflwyniad.

  • Cynghorydd Lindsay Geoffrey Whittle - Personal - Yn ystod y cyfarfod, datganodd y Cyng. L. Whittle fuddiant personol mewn perthynas ag eitem agenda rhif 7, fel Cadeirydd Grŵp Treftadaeth Cwm Aber. Nid oedd angen iddo adael y cyfarfod o’r herwydd.