Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Llun, 22ain Chwefror, 2021 5.00 pm - Cyd-bwyllgor Craffu

5. Fframwaith Lles a Llunio Lleoedd Caerffili.

  • Cynghorydd Mike Adams - Personal - Datganodd y Cynghorydd Adams fuddiant personol dim ond mewn perthynas â chynigion ar gyfer hen safle Ysgol Gyfun Pontllan-fraith am ei fod yn byw yn agos iddo.

Meeting:  Dydd Mercher, 3ydd Tachwedd, 2021 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Cais Rhif. 21/0585/RM - Tir ar safle'r hen Dy Pontllan-fraith, Blackwood Road, Pontllan-fraith.

  • Cynghorydd Mike Adams - Personal and Prejudicial - Cyhoeddodd y Cynghorydd M. Adams fuddiant personol a rhagfarnol gan ei fod yn byw yn agos at y safle dan sylw'r cais ac felly gellid ei ystyried yn cael ei effeithio'n uniongyrchol ganddo. Gadawodd y cyfarfod pan drafodwyd y cais ac ni chymerodd unrhyw ran yn y ddadl na'r penderfyniad.