Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Llun, 22ain Chwefror, 2021 5.00 pm - Cyd-bwyllgor Craffu

5. Fframwaith Lles a Llunio Lleoedd Caerffili.

  • Cynghorydd Adrian Hussey - Personal - Datganodd y Cynghorydd Hussey fuddiant personol dim ond am ei fod yn aelod o Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Meeting:  Dydd Mercher, 24ain Chwefror, 2021 5.00 pm - Cyngor

5. Cynigion y Gyllideb ar gyfer 2021/22 a'r Rhagolwg Ariannol Tymor Canolig.

  • Cynghorydd Adrian Hussey - Personal - Buddiant personol fel aelod o Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – arhosodd yn y cyfarfod.