Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Sean Morgan

Cynghorydd Sean Morgan

Profile image for Cynghorydd Sean Morgan

Teitl: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros yr Economi, Menter ac Isadeiledd

Plaid: LLafur

Ward: Nelson

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward: