Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd John Ridgewell

Cynghorydd John Ridgewell

Profile image for Cynghorydd John Ridgewell

Teitl: Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd ac Isadeiledd

Plaid: LLafur

Ward: Ynys-ddu

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Ty Penallta
Tredomen
Ystrad Mynach
CF82 7PG

Ffôn:  01495 272387

E-bost:  johnridgewell@caerphilly.gov.uk

Nodyn :  www.caerphilly.gov.uk/My-Council/Councillors-and-committees/Declarations-of-interest

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd John Ridgewell fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Penodiadau i Gyrff Allanol