Y cyngor a democratiaeth > Cynghorydd Miss Elaine Forehead

Cynghorydd Miss Elaine Forehead

Profile image for Cynghorydd Miss Elaine Forehead

Plaid: LLafur

Ward: Sant Iago

Cynghorwyr eraill sy'n aelod dros hon Ward: